Hybrid Task Cascade for Instance Segmentation Kai Chen 1Jiangmiao Pang2;3 Jiaqi Wang Yu Xiong 1Xiaoxiao Li Shuyang Sun4 Wansen Feng 2Ziwei Liu1 Jianping Shi Wanli Ouyang4 Chen Change Loy5 Dahua Lin1 1The Chinese University of Hong Kong 2SenseTime Research 3Zhejiang University 4The University of Sydney 5Nanyang Technological University Abstract Cascade is a classic yet powerful …